Očkovací centrum Bohéma

OD 12. ZÁŘÍ NABÍZÍME PŘEOČKOVÁNÍ NOVÝMI MODIFIKOVANÝMI MRNA VAKCÍNAMI. TY  LZE POUŽÍT JEN PRO OČKOVÁNÍ POSILUJÍCÍCH DÁVEK. 

Očkujeme první, druhé i posilující dávky. Na místě si můžete vybrat mezi vakcínou Pfizer, Moderna a Novavax. Přeočkování posilující dávkou je možné u osob od 18 let. Po základním očkování jednořádkovou vakcínou Janssen se lze přeočkovat již po dvou měsících.

Očkujeme také zájemce bez registrace a děti od 5 let. Děti očkujeme pouze v pátek od 14:00 do 19:00, na místě je přítomen pediatr.

 28. ZÁŘÍ 2022 OTEVŘENO!

Očkovací centrum Bohéma (v Janáčkově divadle v Brně, na ulici Rooseveltova 31/7) provozuje Společnost Podané ruce ve spolupráci s Diecézní charitou Brno. Denní kapacita centra je více než 1000 osob.

Očkování je dobrovolné, hrazená zdravotní pojišťovnou, nepatříte-li mezi samoplátce.

Platba možná POUZE hotově.

V očkovacím centru jsou připravené čekárny, očkovací kóje a i možnost využití venkovní čekárny pro omezení kontaktu mezi lidmi.

Společnost Podané ruce o.p.s. očkuje také v ambulanci praktického lékaře na Vídeňské. Očkování probíhá ve dnech: pondělí 9:00 – 12:00 a čtvrtek 14:00 – 18:00.  (Pouze ve čtvrtek 18. října očkování nenabízíme.)

Očkujeme bez registrace!

vakcínou Pfizer a Moderna

(vakcína Jannsen bude nedostupná do konce roku 2021)

Pro očkování jinou vakcínou je třeba se zaregistrovat na

Naše služby

Očkovací centrum BOHÉMA

Očkovací centrum BOHÉMA

Velkokapacitní očkovací centrum, určené pro širokou veřejnost a to nejen pro obyvatele města Brna.
Očkování imobilních pacientů

Očkování imobilních pacientů

Co nejvíce pomůžeme zjednodušit imobilním pacientům a seniorům očkování proti onemocnění COVID-19.

Velkokapacitní očkovací kamiony

Velkokapacitní očkovací týmy

Skupinová očkování s kapacitou až 1000 klientů za den.

TESTOVÁNÍ

TESTOVÁNÍ

Pro přihlášení na testování antigenních testů, PCR testů a testů na protilátky prosím využijte náš další web Covid test Brno.

Provozní doba

Očkovací Centrum Bohéma

Pondělí
08:00 - 16:00
Úterý
08:00 - 16:00
Středa
08:00 - 16:00
Čtvrtek
08:00 - 16:00
Pátek
08:00 - 12:00 a 14:00 – 19:00
Sobota
8:00 - 12:00
OČKOVÁNÍ DĚTÍ
PÁTEK 14:00 - 19:00

Doprava OC Bohéma

MHD

Zastávka Moravské nám nebo Malinovského náměstí.

Parkování

PARKING JD ve spolupráci s očkovacím centrem Bohéma nabízí zvýhodněné parkování v podzemních garážích u Janáčkova divadla.

Nabídka zvýhodněného parkování je určena výhradně pro klienty očkovacího centra.

Cena za první hodinu parkování je 10,- Kč, každá další hodina bude účtována dle platného ceníku garáží.

Parkovací lístek, který obdržíte při vjezdu, prosím předložte k potvrzení v očkovacím centru u medika, který Vás bude očkovat, poté před samotným výjezdem odevzdejte obsluze garáží a proveďte úhradu v hotovosti (v kanceláři u výjezdu).

Doklady

které byste měli mít u sebe:

Občanský průkaz

Kartička zdravotní pojišťovny

čím očkujeme

Německá vakcína

Pfizer / BioNTech

Americká vakcína

Moderna

Britská vakcína

AstraZeneca

(vakcína AstraZeneca bude nedostupná
do konce roku 2021)

Americká vakcína

Janssen /
Johnson & Johnson

(vakcína Jannsen bude nedostupná
do konce roku 2021)

Aktuální informace

 

  • Od 28.2. se mění provozní doba očkovacího centra Bohéma!

  • Děti od 5 let očkujeme pouze v sobotu! 

Koronavirus COVID 19 – Odpovědi na konkrétní dotazy

Obecně k současné zátěži

Jaké pocity dnes lidé zažívají?

Rozmanité. Objevit se může nejistota, znepokojení, strach, vztek, podezřívavost. Výjimečně se může objevit lhostejnost, vnitřní panika či naopak popření rizika. Můžeme se setkat s prožíváním na široké škále reakcí – od lidí vystrašených, nejistých až po ty, kteří situaci zlehčují či bagatelizují. 

Většina lidí se však chová racionálně a zachovává klid –​ sbírají informace, zařizují se podle nich, zachovávají si kritické myšlení, jsou ostražití a snaží se přizpůsobit své chování situaci a doporučením. Většina z nás je v době krize ochotna pomáhat druhým a zlepšovat svou odolnost. 

Tím, že si uvědomíme a pojmenujeme vlastní prožívané emoce, tím je ovládneme.

Jak nakládat se svým strachem, obavami a panikou?

Strach je normální reakcí na zátěž.
Má svůj obsah, předmět, kterým může být v daném kontextu obava z onemocnění a jeho následků. Pomáhá komunikovat s blízkými, ventilovat emoce, zaměřovat se na ověřené informace, vybírat si je a nenechat se zahltit, plánovat si čas a varianty dalšího postupu, mít strukturu, zachovávat rutinní činnosti a nenechat se vystrašit.

Jak se panice bránit?

Panika je prudkým projevem úzkosti či strachu, vzniká z nedostatku informací a nedostatku komunikace, narušuje soustředění a racionální uvažování. Panika není častý jev, bývá přeceňována. V médiích bývá často zaměňována s nápodobou chování a se zabezpečovacím chováním lidí. Hlavní protilátkou proti panice jsou informace a komunikace. Jde o to vybírat si validní informace, zachovat si selský rozum, kritické uvažování, zůstat aktivní, nenechat se vystrašit. Pomáhá zapojit se do aktivit, rutinních činností, komunikovat – sdílet.

Co značí o lidech velké nákupy potravin a zásob?

Lidé se chtějí připravit a zajistit, je to normální reakce. Roli může hrát i nápodoba, pokud takové jednání vidí ve svém okolí či v médiích, kde může být zveličováno. Toto chování bývá mnohdy nesprávně označováno jako panika.

Jak uklidnit blízké?

Jde o to, abychom sami vystupovali racionálně a klidně, nedramatizovali. 
Je třeba dát si pozor na vlastní emoce, napřed se zklidnit sám, zastavit se, nadechnout se, zachovat si chladnou hlavu, pak uklidňovat druhé. 

Vysvětlit blízkým, že v běžném životě uvnitř rodiny se nic nemění, zaměřit se na rodinný život a jeho hodnoty. Vysvětlit, že jde o preventivní opatření, že omezení jsou z důvodu společného přečkání krize, že jako celek funguje, že dál plníme své povinnosti.

K uklidnění pomáhá také fyzická blízkost, opora, obejmutí, laskavá slova, umožnění vypovídat se či vyplakat.

Co se dnes lidem honí hlavou, když někdo v jejich blízkosti zakašle?

Objevuje se znepokojení, obavy či strach, lidé jsou přirozeně více ostražití, je to normální.

Je vhodné, aby lidé se zdravotními obtížemi zůstali doma a/nebo dodržovali větší odstup od druhých a další hygienická doporučení. Objevovat se mohou i alergické reakce, můžeme se druhým omluvit a projev vysvětlit. V případě příznaků chřipky či onemocnění COVID-19, kontaktujte telefonicky lékaře.

Jak mluvit o koronaviru s dětmi?

Otevřeně, pravdivě, přiměřeně věku.
Sami bychom se před rozhovorem měli zklidnit, hlídat si vlastní emoce i výraz tváře, děti nestrašit. Je důležité dětem vysvětlit a ujistit je, že jsou v bezpečí a nejsou ohroženy, že je máme rádi, vysvětlit opatření, která nastala, jak si má správně mýt ruce a čemu se vyhýbat.

Vysvětlit, co je smyslem karantény či dalších opatření, v čem spočívá virové onemocnění. Vysvětlit, že je také mnoho fám, které se týkají onemocnění, a ne všemu lze věřit. Je důležité dát dítěti prostor pro otázky a zeptat se ho, co všechno samo ví a co si o situaci myslí. Podobný přístup je možné uplatnit i u dospělých jakéhokoli věku.

Jak se teď mají lidé chovat ke zdravotníkům?

Při zjištění příznaků kontaktujeme lékaře či další zdravotníky nejprve telefonicky.

Respektujeme jejich pokyny a doporučení. 

Při osobním kontaktu respektujeme jejich osobní bezpečnost. Zaslouží si i vyjádření uznání za mimořádnou zátěž, se kterou se nyní potýkají. Neměli bychom je zatěžovat potížemi, které nejsou akutní a které snesou odklad na později.  

Jak můžeme zlepšit svou odolnost?

Zaměřujeme se na zlepšení odolnosti zdravotní, tělesné, psychické i sociální.

Dodržujeme základní hygienická a zdravotnická doporučení. Snažíme se o zdravou životosprávu (zdravá strava, dostatek spánku, relaxace, snaha vyhnout se větší konzumaci alkoholu či jiných návykových látek), udržení vnitřní rovnováhy, pozitivního myšlení a pozitivních emocí. Usilujeme o udržování nekonfliktních a dobrých vztahů s blízkými a okolím.

Nabízíme a přijímáme pomoc druhých.

Respektováním zdravotních, tělesných, psychických a vztahových doporučení přispíváme ke zvyšování obranyschopnosti našeho organismu.

Je ta krize vůbec k něčemu pro lidi dobrá?

Je to pro všechny náročné období.

Každá krize je však i příležitostí k růstu.

Dochází k semknutí rodin i komunity, někdy se zjednodušují a zlepšují mezilidské vztahy, dochází ke změnám hodnot. Po společném překonání krize se většinou společnost posune na vyšší úroveň fungování.

Jak se chovají Češi v krizových situacích?

Podle mých zkušeností z rozsáhlých či jinak závažných katastrof vnímám, že naši občané jsou často odolní, nezištně pomáhají druhým, jsou solidární, jejich výhodou je tvořivost, flexibilita, dovedou se semknout, když o něco jde, a odložit spory. 

K tématu karantény a izolace

Jak se vyrovnat s pocity viny, že třeba mohu někoho nakazit, že jsem vůbec do té ciziny jezdil?

Uvědomit si, že jde o normální reakci na zátěž, že nebylo možné při odjezdu předvídat vývoj rizik, situace a opatření. Uvědomit si, že nejsme v této situaci sami a že můžeme pomáhat druhým.

Jak se vyrovnat s tím, že nemohu nic dělat?

Pomoc druhým pomáhá proti pocitům vlastní bezmoci. Uvědomme si, že věda a medicína koná, víme toho o onemocnění COVID-19 nyní mnohem více, víme více o možnostech ochrany.

Jak se vyrovnat s pocity vyobcování, že se na mě lidé dívají skrz prsty?

Komunikujme s těmi, se kterými máme dobré vztahy.

Uvědomme si, že nejsme v této situaci sami

Pomáhejme druhým – materiálně, prací, slovem.

Jak předcházet „ponorkové nemoci“, když je v karanténě celá rodina?

Pomáhá být aktivní, domluvit si pravidla, odložit konflikty, najít si koutek jen pro sebe i společnou zábavu, strukturovat si čas.

Jak mohou pomoci moderní technologie při zajišťování sociálního kontaktu?

Velmi – využívejme telefonáty, videohovory, sociální sítě, elektronickou poštu při kontaktu s ostatní rodinou a přáteli. Dejme o sobě vědět, jak vše zvládáme.

Lze definovat člověka, který by mohl karanténu snášet hůř?

Jsou to lidé osamělí, lidé ve vyšším věku, lidé s tělesným onemocněním, lidé s problémy v oblasti duševního zdraví, lidé s potížemi v oblasti komunikace a pohybu (lidé se sluchovým, zrakovým, motorickým či mentálním postižením).

Zranitelnou skupinou jsou také zástupci menšin a cizinci. Je potřeba těmto zranitelným skupinám více pomáhat, pomoc jim proaktivně nabízet a zprostředkovávat služby a informace.

naši Partneři

Brand Name
Brand Name
Brand Name